Právník do odd. soudních sporů (referent veřejné správy) Praha (neaktivní nabídka)

Tento inzerát již není aktivní. Inzerent ho stáhl z nabídky. Prosím vyberte si z podobných aktivních inzerátů.

Požadavky

Pracoviště-lokalita
Generální ředitelství, Čerčanská 12, Praha 4

Náplň práce
• Zastupování organizace před soudy a správními orgány
• Komunikace a korespondence se správními orgány a soudy, příprava žalobních návrhů opravných prostředků a vyjádření k odporům, příprava podání v exekučním a insolvenčním řízení, vyhledávání relevantní judikatury, zejména v oblasti občanského, obchodního a správního práva apod.
• Smluvní agenda v oblasti stavebního práva se zaměřením na Smlouvu o dílo, znalost smluvních podmínek FIDIC výhodou
• Účast na interních jednáních a právní podpora organizace
• Příprava a vypracování právních stanovisek a analýz
• Spolupráce s externími advokátními kancelářemi
• Další související činnosti v rámci Oddělení soudních sporů

Pro tuto práci budete potřebovat
• Ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Právo a právní věda
• min. 3 roky právní praxe v oblasti civilního práva výhodou; znalost stavebního nebo správního práva výhodou
• Znalost procesních předpisů
• Znalost práce s ASPI
• Uživatelská znalost MS Office
• Řidičský průkaz sk. B je výhodou
• Trestní bezúhonnost
• Velmi dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti
• Vynikající slovní a písemný projev v českém jazyce
• Samostatnost a zároveň schopnost pracovat v týmu

Co nabízíme?
• Odborně zajímavou práci se širokým právním rozsahem v mladém kolektivu
• Možnost dalšího odborného růstu včetně možnosti účastnit se externích školení
• Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenky v hodnotě 120 Kč, bezplatná jazyková výuka, příspěvek formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
• Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
Ihned nebo dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn.

Termín zaslání přihlášky
Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 21. 2. 2020 (do předmětu uveďte „Právník do odd. soudních sporů“)

Pro další informace prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 241 084 320

Upozornění
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Praha

20000 - 50000 Kč za měsíc