Finan?ní a mzdová ú?etní, ?eské Bud?jovice ?eské Bud?jovice, ?esko (neaktivní nabídka)

Tento inzerát již není aktivní. Inzerent ho stáhl z nabídky. Prosím vyberte si z podobných aktivních inzerátů.

Požadavky

* VŠ vzd?lání v oblasti ú?etnictví (v p?ípad? juniorního uchaze?e/ky)
* praxe v oblasti financí a mezd
* velmi dobrá znalost MS Office (Excel p?edevším)
* p?ehled v ú?tování právnických osob

Náplň práce

* vedení ú?etnictví pobo?ky
* finance a mzdové ú?etnictví
* m?sí?ní uzáv?rky a ro?ní uzáv?rky
* DPH, dan?
* skladové hospodá?ství
* p?íprava dat pro vedení spole?nosti
* komunikace se státní správou a auditory
* p?íprava podklad? zajišt?na pod?ízenou (administrativní podpora)

Nabízíme

* mzda odpovídající Vaší praxi a zkušenostem
* zam?stnání ve stabilní ?eské firm? s dlouholetou tradicí
* práce na jednu sm?nu 8 h (?asové rozmezí dle dohody)
* 25 dní dovolené
* dotované stravné
* odm?ny k významným životním událostem
* penzijní p?ipojišt?ní
* další benefity v rámci vnit?ní sm?rnice

?eské Bud?jovice, ?esko

40000.00 Kč za měsíc