Specialista projektového controllingu (neaktivní nabídka)